Má tam víc že najednou krajinky to umí teda roztočit