On se jí bude dotýká až jí pořádně bude píchat a to jo